Санхүүгийн нэгдсэн алба


МУБИС-ийн Санхүүгийн нэгдсэн алба нь сургуулийн зорилго, зорилтуудаа хэрэгжүүлэх, байгууллагынхаа эдийн засаг, санхүүгийн боломжийг сайжруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, сургуулийн дотоод төлбөр тооцоо, сургалтын төлбөрийн бүртгэл болон харилцаа хамтын ажиллагаа бүхий байгууллагуудтай холбоотой төлбөрийн тооцоо нийлэх, хөрөнгө материалын хөдөлгөөнийг хариуцан бүртгэн нэгтгэх ба сургуулийн санхүүгийн мэдээ, мэдээллийг холбогдох газруудад цаг тухай бүрд нь тайлагнах ажлыг хариуцна.

Сургуулийн эдийн засгийн үр өгөөж, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн төлөвлөлт, судалгаа, шинжилгээг хийж, түүний үр дүнг хэлэлцүүлэн, цаашид авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх, батлагдсан төсвийн хүрээнд зардлыг үр ашигтай зарцуулахад оршино.

НЭРС АЛБАН ТУШААЛ УТАС ӨРӨӨ
1 Д.Саранчимэг  Санхүү албаны дарга  322296  “А” байр 113 тоот 
2 Д.Энхчимэг  Ахлах нягтлан бодогч  318493  “А” байр 110  тоот 
3 Э.Золзаяа  Орлогын нягтлан бодогч  318493  “А” байр 110  тоот 
4 Э.Энхзаяа  Орлогын нягтлан бодогч  318493  “А” байр 110  тоот 
5 Д.Гантөмөр  Захиргаа аж, ахуйн нягтлан бодогч  311598  “А” байр 115 тоот 
6 Г.Ганзориг  Сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн нягтлан бодогч  360620  "8" байр 107 тоот 
7 Т.Одгэрэл  Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн нягтлан бодогч  329856  “Б” байр  206 тоот 
8 Ч.Саруултуяа  Боловсрол судлалын сургуулийн нягтлан бодогч  70120016  “Ё” байр 11 тоот 
9 Х.Уламбаяр  Дүрслэх урлаг технологийн сургууль, Бие тамирын сургуулийн нягтлан бодогч  70118816  “Ж”504 тоот 
10 Б.Уранжаргал  Математик, байгалийн ухааны сургуулийн нягтлан бодогч  310156  “В” байр 301 А тоот 
11 М.Наранцацрал  Багшийн сургуулийн нягтлан бодогч  70116229  “Е” байр 107 тоот 
12 Т.Отгонбаяр  Оюутны өргөө цогцолборын нягтлан бодогч  70151023  Оюутны өргөө II 207 тоот 
13 Д.Номинчулуун  Архангай багшийн сургуулийн нягтлан бодогч  70332148  Архангай 
14 Б.Аюуш  Архангай багшийн сургуулийн орлогын нягтлан бодогч  70332148  Архангай 
15 Н.Одгэрэл  Лицей сургуулийн нягтлан бодогч  70116229  “Е” байр 106 тоот 
16 Я.Лхамжав  Боловсрол судлалын сургуулийн нярав  70120016  “Ё” байр 35 тоот 
17 О.Лхагвасүрэн  Урлаг, биеийн тамирын сургуулийн нярав  70118816  “Ж”504 тоот 
18 В. Цэндсүрэн  Математик, байгалийн ухааны сургуулийн нярав  310156  “В“ байр 116 тоот 
19 Б.Оюунчимэг  Багшийн сургуулийн нярав  70116229  “Е” байр 107 тоот 
20 Г.Дашгянцан  Захиргаа аж ахуйн нярав  311598  “А” байр 115 тоот 
21 Г.Лхамсүрэн  Оюутны өргөө цогцолборын нярав  70151023  Оюутны өргөө II 207 тоот 
22 Ж.Жадамбаа  Сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн нярав  360620  “А” байр 115 тоот