Магистрантур, докторантурт суралцагчдын шинэчилсэн бүртгэл хийгдэж байна


МУБИС-ийн магистрантур, докторантурт суралцагчдын шинэчилсэн бүртгэл хийж байгаатай холбогдуулан тус сургуулийн магистрантур докторантурт суралцагчид  бүрэлдэхүүний сургуулийн Хөтөлбөрийн албатай холбогдож суралцагчийн бүртгэлээ баталгаажуулна уу. Бүртгэлээ баталгаажуулаагүй  тохиолдолд сургалтын журмын холбогдох заалтаар сургуулиас чөлөөлөх болохыг анхаарна уу. 

Холбоо барих утас:  

НХУС- 326160, 70101170
МБУС-325490
ДУТС- 70118806
СӨБС- 77774664 /94003335/
БоСС-70120017
БТС-327770
БС-99979464
Архангайн БС-99276506


СХБХА //Сургалтын төв алба/-311547