“Багшлах менежмент: онол, хэрэглээ” хурал боллоо


 Их, дээд сургууль, ЕБС хоорондын судлаач багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал амжилттай өндөрлөв.

“Багшлах  менежмент:  онол, хэрэглээ”  их, дээд сургууль, ЕБС хоорондын судлаач багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хуралд Монголын их, дээд сургуулийн эрдэмтэн багш нараас залуу судлаачид суралцаж, хэлэлцэж буй асуудлаар эрдэм хуваалцах таатай мөч боллоо.