Докторын зэрэг хамгаална


МУБИС-ийн докторант Мягмар овогтой Эрдэнэтуяа “Газрын тосны ордын цацраг идэвх, түүнийг идэвхгүйжүүлэх технологи” сэдэвт бүтээлээр техникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал ШУТИС-ийн Т-р байрны 207 тоот өрөөнд 2019 оны 6 сарын 21-ний өдрийн 1100 цагт болно.

Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн докторын ажил хамгаалуулах зөвлөл.