ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА


МУБИС-ийн МБУС-ийн Газарзүйн тэнхимийн докторант Бүрэнбаатар овогтой Мантгарын “Бэлчээр ашиглалтын ялгаатай нөхцөл дэх хүрэн хөрсний шинж чанар, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс” сэдэвт Газарзүйн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилох бүтээлийг хамгаалуулах хурал 2019 оны 6-р сарын 25-ны өдрийн 15:00 цагт МУИС-ийн 1-р байрны 320 тоот танхимд болно.

Газарзүйн ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл