Эрдмийн зэрэг хамгаална


Монгол Улсын Боловсролын их сургуулийн докторант Дашхүү овогтой Отгонтуяа “Математикийн хичээлд хэрэглэх эдийн засгийн бодлогын ангилал, арга зүйн хувилбар” сэдвээр Боловсрол судлалын доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. 
Эрдмийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 01-р  сарын 28-ны өдөр 14.00 цагаас МУБИС-ийн I байрны 205 тоот өрөөнд болно. 

Боловсрол судлалын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл