МУБИС-ИЙН ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ


Докторын бүртгэл: /Зуны улирлын элсэлт/

 • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.msue.edu.mn/ хаягаар бүртгэнэ.
 • Докторын хөтөлбөрийн зуны улирлын сургалтын бүртгэл 2018 оны 4 сарын 1– ээс 2019 оны 4 сарын 30 хүртэл явагдана.
 • Суралцах хөтөлбөрөө сонгож шаардлагатай бичиг баримтаа гүйцэд оруулснаар таны бүртгэл баталгаажна.
 • Эхний семестрийн хичээллэх хугацаа:2019 оны 5 сарын 13-оос 2019 оны 6 сарын 30
 • 1 кредитийн төлбөр 128000 төгрөг
 • Эхний семестрт 12 кредит судална
 • Бүртгэл дууссаны дараа 5 сарын 2-3-нд бүртгүүлсэн цахим хаягаар сургалтын талаарх мэдээллийг илгээнэ

Бүртгүүлэгчдэд тавигдах шаардлага:

 • Магистрын дипломын голч дүн 3.3-аас дээш тохиолдолд докторын хөтөлбөрт шууд элсүүлнэ
 • Элсэгч нь тухайн элсэх мэргэжлийн чиглэлээрээ магистрын зэрэг хамгаалсан байна.
 • Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн системийн анкетыг үнэн зөв бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж, цахим хэлбэрээр хавсаргана.
 • Цээж зураг / сүүлийн 3 сард авахуулсан/ 2 хувь
 • Бакалавр болон магистрын диплом, хавсралтын хамт
 • Бүртгэлийн хураамжийн 30000 төгрөг төлсөн баримт                   /ХААН банк 5031749242 код 19/      

 

Холбоо барих утасны дугаар: 311547, 77775115 /1039/