Эрдмийн зэрэг хамгаална


Монгол Улсын Боловсролын их сургуулийн докторант Жаргалант овогтой Мөнхнасан “Хүүхдийн авиан дуудлагын бэрхшээлийг засан сайжруулах сургалт, үр дүнгийн судалгаа” сэдвээр Боловсрол судлалын доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. 
Эрдмийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 01-р  сарын 28-ны өдөр 16.00 цагаас МУБИС-ийн I байрны 205 тоот өрөөнд эхэлнэ. 


Боловсрол судлалын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл