Өнөөдөр : 2017-03-24, Баасан

Үндсэн цэс
 
ЗАР :

Боловсрол судлалын улсын шалгалтын журам

Боловсрол судлалын шалгалтын журам
2013/01/07
Захирлын 2012 оны 36 тоот
тушаалын хавсралт
 
Боловсрол судлалын шалгалтын журам

Үндэслэл: “Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш” стандартад тодорхойлсон төгсөгчдийн бэлтгэлд тавих нийтлэг болон мэргэжлийн үндсэн шаардлага, ЕБС-ийн багшийн ажлын байрны тодорхойлолтын 1-2 дугаар үндсэн зорилт, Багш бэлтгэх сургалтын төлөвлөгөөний өөрчлөлт, МУБИС-ийн суралцагчдыг үнэлэх журам, Сургалтын хөтөлбөрийн хөгжил, “Боловсрол судлалын төгсөлтийн шалгалтыг боловсронгуй болгох арга зам” төслийн тайлан зэргийг үндэслэн багш мэргэжлээр суралцаж буй оюутнаас “Боловсрол судлалын шалгалт”-ыг энэхүү журмаар авна. Зорилго: Оюутны сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх зүй, мэргэжлийн дидактикийн хичээлүүд болон багшлах дадлагаар эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, хандлагыг илрүүлэн, багш мэргэжлийн бэлтгэл, төлөвшлийг бодитой үнэлэх Агуулга: Шалгалтаар оюутны мэдлэг, чадвар, хандлагыг үнэлнэ. Үүнд:
дэлгэрэнгүй
     

Web statsМонгол Улсын Боловсролын Их Сургууль : Baga Toiruu-14, 210648 Ulaanbaatar, Mongolia, Tel: 976-11-326010 Fax: 976-11-322705
Developed by:miniCMS™ v2