Өнөөдөр : 2017-03-30,

Үндсэн цэс
 
ЗАР :

Дипломын ажил хамгаалах журам

БАКАЛАВРЫН ДИПЛОМЫН АЖИЛ ХАМГААЛАХ ЖУРАМ
2012/11/28
Захирлын 2011 оны 78 тоот
тушаалын 1 дүгээр хавсралт
БАКАЛАВРЫН ДИПЛОМЫН АЖИЛ ХАМГААЛАХ ЖУРАМ
НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. Дипломын ажил бол тухайн мэргэжлийн чиглэлээр сурч буй оюутны бие даасан бүтээлч ажиллагааг хөгжүүлэх, тэдний эзэмшсэн онолын мэдлэг, чадвар, дадлын түвшнийг үнэлэх зорилго бүхий сургалт-         судалгааны бүтээл мөн.
1.2. Бакалаврын дипломын ажлын агуулга, бүтэц, хэлбэр, боловсруулалт нь эрдэм шинжилгээний ажлын зохих шаардлагад нийцсэн байна.
1.3. Суралцсан хугацааны голч дүн нь 3.6–аас доошгүй, диплом бичих мэргэжлийн чиглэлийн хичээлд A болон В үнэлгээтэй, эрдэм шинжилгээний ажил хийх сонирхолтой оюутан дипломын ажил гүйцэтгэж болно.
1.4. Энэхүү журмыг 2011-2012 оны хичээлийн жилийн нэгдүгээр улирлаас эхлэн мөрдөнө.

дэлгэрэнгүй
     

Web statsМонгол Улсын Боловсролын Их Сургууль : Baga Toiruu-14, 210648 Ulaanbaatar, Mongolia, Tel: 976-11-326010 Fax: 976-11-322705
Developed by:miniCMS™ v2