Өнөөдөр : 2017-03-24, Баасан

Үндсэн цэс
 
ЗАР :

Цахим онлайн сургалтын тэнхим


2014 оноос эхлэн Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуульд бүтцийн өөрчлөлт, шинэлэлт хийгдсэн бөгөөд энэ жилээс эхлэн Боловсрол судлалын сургуулийн харьяанд Цахим Онлайн сургалтын тэнхим шинээр байгуулагдсан. Манай тэнхим нь Н.Даваасүрэн, Ж.Шинэбаяр, Д.Мөнх-Эрдэнэ гэсэн 3 багшийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.
Эрхэм зорилго
Сургалтыг үр дүнтэй, хүртээмжтэй болгохын тулд цахим онлайн сургалтыг сургалтанд нэвтрүүлэх.

Бидний зорилт
•    Орчин үеийн чиг хандлага,стандартад нийцсэн цахим онлайн сургалтын агуулга,  аргазүйг хөгжүүлэх
•    Цахим онлайн сургалтын чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх
•    МУБИС-ийн багш оюутнуудыг бие даан цахим онлайн сургалтын агуулга боловсруулах, арга зүйд сургах

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГАА
Судалгааны тэргүүлэх чиглэл
•    Цахим, онлайн сургалтад нэвтэрч буй шинэ, дэвшилтэт техологи
•    Цахим зайн сургалт явуулдаг бусад их дээд сургуулиудын туршлагыг судлах
•    Цахим, онлайн сургалтын аргазүй
•    Цахим, онлайн сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй
     

Web statsМонгол Улсын Боловсролын Их Сургууль : Baga Toiruu-14, 210648 Ulaanbaatar, Mongolia, Tel: 976-11-326010 Fax: 976-11-322705
Developed by:miniCMS™ v2