Өнөөдөр : 2017-03-30,

Үндсэн цэс
 
ЗАР :

МУБИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичвэрийн стандарт

МБУС-ийн ЭШХ-ын (Шинжлэх ухааны салбар) Өгүүлэлд тавигдах шаардлага
2015/05/12
Нэг. Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн бүтэц

1. Өгүүллийн сэдэв буюу гарчиг

2. Зохиогчийн овог нэр, e-mail хаяг

3. Өгүүллийн хураангуй

4. Түлхүүр үг

5. Өгүүллийн оршил

6. Өгүүллийн үндсэн хэсэг

7. Дүгнэлт

8. Номзүй, ишлэл

9. Хүснэгт, зураг, график
дэлгэрэнгүй
МУБИС-ИЙН ЛАВАЙ СЭТГҮҮЛД ӨГҮҮЛЭЛ БИЧИХ ЗӨВЛӨМЖ
2015/03/20
МУБИС-ийн олон улсын эрдэм шинжилгээний (ISSN 2410-4507) дугаар бүхий "Лавай" сэтгүүлд өгүүлэл бичиж буй зохиогчид энэхүү зөвлөмжийг баримтална.
дэлгэрэнгүй
Танилцуулгын (presentation) нэгдсэн загвар
2015/03/09

МУБИС-ийн Эрдэм шинжилгээний албанаас олон улсын АРА загварт суурилан сургуулийн эрдмийн бүхий л ажилд дагаж мөрдвөл зохих “Эрдмийн ажлын бичилт хийх нэгдсэн шаардлага”-ыг боловсруулж байгаа болно. Энэхүү ажлын эхлэл болгож МУБИС-ийн хэмжээнд эрдэм шинжилгээний хурал, хэлэлцүүлэг, тайланд хэрэглэх нэгдсэн танилцуулгын /presentation/ загварыг хүргүүлж байна. Тиймээс энэхүү сургуулийн хэмжээнд мөрдөх нэгдсэн загварыг өөрийн судалгааны ажлын танилцуулгад ашиглахыг эрхэм профессор багш та бүхэнд санал болгож байна.Загварыг эндээс татаж авна уу.
     

Web statsМонгол Улсын Боловсролын Их Сургууль : Baga Toiruu-14, 210648 Ulaanbaatar, Mongolia, Tel: 976-11-326010 Fax: 976-11-322705
Developed by:miniCMS™ v2