Багшийн төлөөлөл

 • Нэр дэвшигч багш

ДУТС

Ц. Эрдэнэцог

Профессор

Дэлгэрэнгүй
 • Нэр дэвшигч багш

ҮЭ Хороо

С. Батцоож

Ахлах багш

Дэлгэрэнгүй
 • Нэр дэвшигч багш

БТС

Д. Уранмандах

Ахлах багш

Дэлгэрэнгүй
 • Нэр дэвшигч багш

БСС

С. Оюунгэрэл

Дэд профессор

Дэлгэрэнгүй
 • Нэр дэвшигч багш

НХУС

Ч. Болдбаатар

Дэд профессор

Дэлгэрэнгүй
 • Нэр дэвшигч багш

АрБС

Г. Нэргүйбаатар

Ахлах багш

Дэлгэрэнгүй
 • Нэр дэвшигч багш

МБУС

Д. Буянтогтох

Ахлах багш

Дэлгэрэнгүй
 • Нэр дэвшигч багш

СӨБС

Т. Гэрэлтуяа

Дэд профессор

Дэлгэрэнгүй
 • Нэр дэвшигч багш

Багшийн сургууль

Р. Магсар

Дэд профессор

Дэлгэрэнгүй
 • Нэр дэвшигч багш

ЕБС

О.Хүрэлбаатар

Багш

Дэлгэрэнгүй

Төгсөгдчийн төлөөлөл

 • Нэр дэвшигч төгсөгч

Г.Дариймаа

Төгссөн он:1991

Дэлгэрэнгүй
 • Нэр дэвшигч төгсөгч

Ю.Хорлоо

Төгссөн он:2000

Дэлгэрэнгүй
 • Нэр дэвшигч төгсөгч

Д.Бат-Эрдэнэ

Төгссөн он:1993

Дэлгэрэнгүй
 • Нэр дэвшигч төгсөгч

Ш.Нямхүү

Төгссөн он:2001

Дэлгэрэнгүй