"Мультимедиа программ хангамжийг сургалтад хэрэглэх, хөгжүүлэх нь" үндэсний X уралдаан болно

МУБИС-ийн Математик, Байгалийн ухааны сургуулийн Мэдээлэл зүйн тэнхимээс уламжлал болгон зохион байгуулдаг "МУЛЬТИМЕДИА ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙГ СУРГАЛТАД ХЭРЭГЛЭХ, ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ" сэдэвт үндэсний X уралдааныг зохион байгуулна. Энэхүү уралдаанд Та бүхнийг урьж байна.