Нийт багш, ажилтан, ажиллагсдын анхааралд!

Монгол Улсын Онцгой Комиссын 2020 оны 12 дугаар тогтоолын дагуу 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдрөөс эхлэн 2020 оны 11 дүгээр сарын 14-ны өдрийг хүртэл бүх шатны боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааг түр зогсоосон тул энэ хугацаанд МУБИС-ийн хичээлийн болон оюутны дотуур байруудад хичээл сургалтын болон олон нийтийг хамарсан аливаа үйл ажиллагаа зохион байгуулагдахгүй, хичээлийн байруудад нэвтрүүлэхгүй болохыг МЭДЭГДЬЕ.

МУБИС-ийн Захиргаа