"Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалт" сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын удирдамж