“МУБИС ОЮУТАН БАГЦ”-ыг МУБИС-ийн бүх оюутанд үнэ төлбөргүйгээр нэвтрүүлж байна.

МУБИС-ийн Мэдээллийн технологийн албаны зохион байгуулж буй үйл ажиллагааны хүрээнд “G-Mobile” ХХК-тай хамтран “МУБИС ОЮУТАН БАГЦ”-ыг МУБИС-ийн бүх оюутанд үнэ төлбөргүйгээр нэвтрүүлж байна.

Оюутанд олгогдсон дугаар “Оюутны веб”-ийн Ерөнхий мэдээллийн хэсэгт харагдана.

Оюутан та өөрт оногдсон дугаарыг авахдаа G-Mobile-ийн өөрт ойр салбараас өөрийн иргэний үнэмлэх, оюутны үнэмлэх, жолооны үнэмлэх, лавлагаа, гадаад паспорт эдгээрээс аль нэг бичиг баримттайгаа очиж авна уу.

“МУБИС ОЮУТАН БАГЦ”-тай холбоотой дэлгэрэнгүй