Эрдмийн зөвлөлийн танилцуулга

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль (МУБИС)-ийн Эрдмийн зөвлөл нь Дээд боловсролын тухай хууль, Инновацийн тухай хууль болон холбогдох бусад дүрэм, журам, МУБИС-ийн дүрмийн хүрээнд сургалт, эрдэм шинжилгээ, оюуны өмчийн талаар баримтлах бодлого, чиглэлийг тогтоох, хэрэгжилтийн явц, үр дүнг хэлэлцэж, санал, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах эрх бүхий хамт олны төлөөллийн дээд байгууллага юм. 
Эрдмийн зөвлөл нь эрдмийн зэрэгтэй 45 гишүүнтэй. Эрдмийн зөвлөл нь МУБИС-ийн захирал, дэд захирлууд, бүрэлдэхүүний сургуулийн захирал ба бүрэлдэхүүний сургуулиас сонгогдсон гишүүдээс бүрдэнэ.
Эрдмийн зөвлөл нь дарга, орлогч дарга, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, салбар хороодтой байна. Эрдмийн зөвлөлийн дарга нь МУБИС-ийн захирал байх ба орлогч дарга нь Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал байна.
МУБИС-ийн Захирлын 2017 оны 11-р сарын 7-ний өдрийн А/276-р тушаалаар Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталжээ. Тус зөвлөл байгуулагдсанаасаа хойш дараах зүйлүүдийг хэлэлцэн баталжээ. Үүнд

1.“МУБИС-ийн Оюуны өмчийн талаар баримтлах бодлого” болон “Оюуны өмчийг бүртгэх, хадгалах, ашиглах, эзэмших журам”-ыг хэлэлцэн батлав. 
2. “МУБИС-ийн Эрдмийн болон хүндэт цол олгох журам”
3. “МУБИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн ажиллах журам”
4. МУБИС-ийн Эрдмийн цолыг 4 эрдэмтэн багшид, хүндэт цолыг гадаадын 2 эрдэмтэнд олгожээ. 

Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

Дээд боловсролын хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4, 11.5, “МУБИС-ийн дүрэм”-ийн 4.3, 4.4.1, -т заасныг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

МУБИС-ийн “Эрдмийн зөвлөлийн журам”-ын 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1-д заасныг баримтлан МУБИС-ийн эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал, салбар болон бүрэлдэхүүн сургуулиас нэр дэвшүүлсний дагуу МУБИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

МУБИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн дарга, ректор Д.Мандахын 2017 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдрийн А/276 тоот тушаалаар дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн баталжээ. Одоогоор МУБИС-ийн Эрдмийн зөвлөл нь 45 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

ЗАХИРЛЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                      Д.МАНДАХ

МУБИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн дарга, ректор Д.Мандахын 2017 оны  11 дүгээр сарын 7-ны өдрийн А/276 тоот тушаалаар дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн баталжээ. Одоогоор МУБИС-ийн Эрдмийн зөвлөл нь 45 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.


Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

 Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн Овог нэр Албан тушаал, цол 
1 Эрдмийн зөвлөлийн дарга Д.Мандах МУБИС-ийн захирал, 
доктор (Ph.D) 
2 Эрдмийн зөвлөлийн орлогч дарга Д.Наранцэцэг Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал, доктор (Ph.D) профессор 
3 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Х.Тамир Сургалт эрхэлсэн дэд захирал,
доктор (Ph.D) дэд профессор 
4 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Ц.Бурмаа Гадаад харилцаа эрхэлсэн дэд захирал,
доктор (Ph.D) дэд профессор 
5 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Ц.Дэлгэрсайхан Багшийн сургуулийн захирал, доктор (Ph.D) 
6 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Ж.Батбаатар Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн захирал,
доктор (Ph.D) профессор 
7
  
Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Г.Цогзолмаа Боловсрол судлалын сургуулийн захирал,
доктор (Ph.D) дэд профессор 
8 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн О.Алтангоо Математик, байгалийн ухааны сургуулийн захирал,
доктор (Ph.D) дэд профессор 
9 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн А.Энхмаа Дүрслэх урлаг, технологийн сургуулийн захирал,
доктор (Ph.D) дэд профессор 
10 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Г.Энхсайхан Биеийн тамирын сургуулийн захирал, доктор (Ph.D) дэд профессор 
11 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Л.Ганцэцэг Сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн захирал, доктор (Ph.D) дэд профессор 
12 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн М.Мөнхбаатар Лаборатори сургуулийн захирал, доктор (Ph.D) дэд профессор 
13 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Б.Мөнхтуяа Архангайн Багшийн сургуулийн Хүмүүнлэгийн тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D) дэд профессор 
14 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Б.Булган БС-ийн Хөтөлбөрийн албаны дарга, доктор (Ph.D) 
15 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Д.Энхцэцэг БС-ийн МБУТ-ийн эрхлэгч, доктор (Ph.D) дэд профессор 
16 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Д.Амартүвшин БС-ийн МБУТ-ийн багш, доктор (Ph.D) 
17 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Ц.Өнөрбаян Монгол судлалын төвийн эрхлэгч
доктор (Sc.D) профессор 
18 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Н.Мягмарцоож Сургалтын хөтөлбөр, багшийн хөгжлийн  албаны дарга, 
доктор (Ph.D) дэд профессор 
19 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Ц.Баасандорж НХУС-ийн Түүхийн тэнхмийн багш, доктор (Ph.D) профессор 
20 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн С.Эрдэнэмаам НХУС-ийн Орос хэлний багш, доктор (Ph.D) профессор 
21 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн А.Цог-Очир НХУС-ийн Монгол хэлний тэнхмийн багш, 
доктор (Ph.D) профессор 
22 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Ц.Гантулга НХУС-ийн Түүхийн тэнхмийн багш,  доктор (Ph.D) профессор 
23 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Л.Алтанзаяа НХУС-ийн Түүхийн тэнхмийн багш, доктор (Ph.D) профессор 
24 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн С.Амартүвшин НХУС-ийн Утга зохиол, сэтгүүл зүйн тэнхмийн багш, 
доктор (Ph.D) дэд профессор 
25 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн С.Энхжин НХУС-ийн Түүхийн тэнхмийн багш, 
доктор (Ph.D) дэд профессор 
26 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Э.Гэрэлт-Од Гадаад харилцааны албаны дарга, доктор (Ph.D) 
27 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн О.Мягмар БоСС-ийн Сэтгэл судлал, аргазүйн тэнхмийн багш, 
доктор (Ph.D) профессор 
28 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Т.Цэндсүрэн БоСС-ийн Нийгмийн ажил арга зүйн тэнхмийн эрхлэгч,
доктор (Ph.D) дэд профессор 
29 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Д.Наранчимэг Боловсрол судлалын төвийн эрхлэгч, 
доктор (Ph.D) дэд профессор 
30 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн М.Хишиг-Ундрах БоСС-ийн Тархи судлалын төв, доктор (Ph.D) дэд профессор 
31 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Чү.Байгалмаа Боловсрол судлал, аргазүйн тэнхмийн багш, 
доктор (Ph.D) дэд профессор 
32 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Т.Батболд БоСС-ийн Судалгааны аргазүй, профессорын багийн багш, 
доктор (Ph.D) 
33 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Е.Батчулуун МБУС-ийн Газарзүйн тэнхмийн багш, доктор (Ph.D) профессор 
34 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Г.Пунсалпаамуу МБУС-ийн Биологийн тэнхмийн багш, доктор (Ph.D) профессор 
35 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Д.Цэдэвсүрэн МБУС-ийн Мэдээлэлзүйн тэнхмийн эрхлэгч, 
доктор (Ph.D) профессор 
36 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Ц.Лувсандорж МБУС-ийн Дидактикийн тэнхмийн эрхлэгч, доктор (Ph.D) профессор 
37 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Б.Хоролдагва МБУС-ийн Математикийн тэнхмийн багш,
доктор (Ph.D) дэд профессор 
38Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Б.Сандагдорж МБУС-ийн Математикийн тэнхмийн эрхлэгч,
доктор (Ph.D) дэд профессор 
39Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Н.Наранцогт МБУС-ийн Химийн тэнхмийн эрхлэгч,
доктор (Ph.D) дэд профессор 
40 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Л.Уртнасан БТС-ийн Спорт тоглоом, Эрүүл мэндийн тэнхмийн багш, 
доктор (Ph.D) профессор 
41 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн С.Туул БТС-ийн Биеийн тамирын тэнхмийн эрхлэгч, доктор (Ph.D) дэд профессор 
42 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Ц.Эрдэнэцог ДУТС-ийн Дүрслэх урлагийн тэнхмийн эрхлэгч, 
доктор (Sc.D) профессор 
43 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Р.Гоцбаяр ДУТС-ийн Зураг зүй, дизайны тэнхмийн эрхлэгч, доктор (Ph.D) 
44 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Ж.Батдэлгэр СӨБС-ийн Сургалт судалгааны төвийн эрхлэгч, доктор (Ph.D) профессор 
45 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Т.Цэндсүрэн СӨБС-ийн Арга зүйн тэнхмийн багш, доктор