ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ


Сургалт явуулах мэргэжлийн нэр

Мэргэжлийн индекс

Харъяалагдах сургууль

1

Боловсрол судлал

F 01110101

Боловсрол судлалын сургууль

2

Боловсролын удирдлага

F 01110102

3

Сэтгэл судлал

F 03130101

4

Хэл шинжлэл

F 02320201

Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль

5

Түүх

F 02220101

6

Улс төр судлал

F 03120101

7

Утга зохиол судлал

F 02320301

8

Сэтгүүл зүй, мэдээлэл

F 03210101

9

Физик

F 05330101

Математик, байгалийн ухааны сургууль

10

Хими

F 05310101

11

Газар зүй

F 05320201

12

Биологи

F 05110101

13

Урлаг судлал

 F 02180101

Урлаг, биеийн тамирын сургууль