1. Додоодын тэтгэлэг

 № Тэтгэлгийн нэр Тэтгэлгийн болзол Бүрдүүлэх материал Зарлагдах хугацаа
1 МУ-ын Ерөнхийлөгч, ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэг Сурлага, урлаг, спортын онцгой амжилт үзүүлсэн  тэргүүний суралцагч /ЗГ-ын 2008 оны 46 тогтоол, журмын дагуу
 • Суралцсан хугацааны албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт /голч-3,0/
 • Cургуулийн тодорхойлолт
 • Өргөдлийн маягт
 • Амжилтыг гэрчлэх бичиг
 • Баримтын хуулбар, наториатаар баталгаажуулах
2 сар
2 МУБИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг
 • МУБИС-ийн захирлын нэрэмжит тэтгэлэг /сургалтын төлбөрийн 50%-ийн/ ЭЕШ-ын 550-аас дээш оноотой элсэгчдэд эхний жилд сургалтын төлбөрийн 50 хувийн тэтгэлэгтэй.
 • ЭЕШ-ын 550-аас дээш оноотой эрэгтэй элсэгчдэд эхний жилд сургалтын төлбөрийн 70 хувийн тэтгэлэгтэй
 • МУБИС-ийн “Оюутны журам”-ын дагуу кредитийн тэтгэлэг /1-4 кредитийн тэтгэлэг/
  • ЭЕШ-ын батламж
  •  Амжилтыг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар
9, 4-р саруудад
3 Голомт банкны нэрэмжит тэтгэлэг Сурлага, нийгмийн идэвхи, оролцоо сайтай суралцагч /байгууллагын шалгуураар/
 • Суралцсан хугацааны албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
 • Өргөдлийн маягт
Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр
4 ХААН банкны тэтгэлэг Сурлага, нийгмийн идэвхи, оролцоо сайтай суралцагч /байгууллагын шалгуураар/
 • Суралцсан хугацааны албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
 • Өргөдлийн маягт
Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр

2. Гадаадын байгууллага, хувь хүний санхүүжилттэй тэтгэлэг

 № Тэтгэлгийн нэр Тэтгэлгийн болзол Бүрдүүлэх материал Зарлагдах хугацаа
 1 Зориг сангийн тэтгэлэг Сурлагаар тэргүүний, амьжиргааны баталгаажих түвшнөөс доогуур орлоготой өрхийн суралцагч
 • Суралцсан хугацааны албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
 • Өргөдлийн маягт
 • Амжилтыг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар
10-11 сар
2 Оюу толгойн тэтгэлэг Сурлагаар тэргүүний, амьжиргааны баталгаажих түвшнөөс доогуур орлоготой өрхийн суралцагч 1-4-р ангийн суралцагч байх
 • Суралцсан хугацааны албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
 • Өргөдлийн маягт
 • Амжилтыг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар
2 сар /намрын семестрийн дүн гарсны дараа/
3 Өмнөговь аймгийн нэрэмжит тэтгэлэг Сурлага, нийгмийн идэвхи, оролцоо сайтай бакалаврын суралцагч
 • Суралцсан хугацааны албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
 • Өргөдлийн маягт
 • Амжилтыг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар
10 сар
4 Дэлхийн зөн ОУБ-ын тэтгэлэг Сурлага, нийгмийн идэвхи, оролцоо сайтай бакалавр, магистр, докторын түвшний суралцагч
 • Суралцсан хугацааны албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
 • Өргөдлийн маягт
 • Амжилтыг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар
7-10 сар
5 Аймгуудын ЗДТГ, ИТХ-ын нэрэмжит тэтгэлэг Сурлага, нийгмийн идэвхи, оролцоо сайтай бакалаврын суралцагч
 • Суралцсан хугацааны албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
 • Өргөдлийн маягт
 • Амжилтыг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар
4-10 сар

3. Гадаадад суралцах ОЮУТНУУДАД

     Улс    Чех     Энэтхэг     ОХУПольш,  Унгар, Болгар, Румын, Хорват       БНХАУ,           ӨМӨЗОТурк Украин Казакстан Вьетнам Лаос,             Куба, БНАСАУ
 Хугацаа     /сараар/ XI-XII       I-II      III      II-IV     III, IV          IV-V      V-VI