Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль

Албан тушаал Нэр Суурин утас Дугаар
Захирал Ж.Батбаатар 11328450 1400
Нарийн бичгийн дарга Т.Жавзандулам 1401
Эрхлэгч Ц.Өнөрбаян 1402
Нягтлан бодогч Т.Одгэрэл 1404
ХБЗБ Д.Энхжаргал 1405
ХА-ны дарга Г.Агиймаа 70101516 1407
ХА-ны мэргэжилтэн О.Дэлгэрмаа 11326160 1409
ХА-ны мэргэжилтэн Б.Дэлгэрмаа 11326160 1410
ХА-ны мэргэжилтэн С.Энхчимэг /түр/ 11326160 1412
ХА-ны мэргэжилтэн Г.Пүрэвсүрэн 11326160 2907
ОХЗБ Г.Жавзандулам 1414
ОХЗБ О.Ариунзаяа 1415
ОХЗБ М.Очирпүрэв 1416
ОХЗБ Д.Мөнхцэцэг 1417
ОХЗБ О.Оргил 1418
Тэнхимийн эрхлэгч Ш.Цолмон 1422
Тэнхимийн эрхлэгч Б.Болормаа 1428
Тэнхимийн эрхлэгч Б.Баярмаа 1448
Тэнхимийн эрхлэгч Ш.Баттөгс 1458
Тэнхимийн эрхлэгч С.Энхбаяр 1471
Тэнхимийн эрхлэгч С.Амартүвшин 1478
Тэнхимийн эрхлэгч Б.Нямсүрэн 1483
Тэнхимийн эрхлэгч Т.Нэмэхжаргал 1508
Тэнхимийн эрхлэгч Ж.Гэрэлбадрах 1521
Жижүүр 11322706