Нийтлэг үйлчилгээ аж ахуйн алба

Албан тушаал Нэр Суурин утас Дугаар
Дарга Б.Батсолонго 11322357 1044
Ахлах мэргэжилтэн Н.Баясгалан 11322357 1045
Ахлах мэргэжилтэн С.Чинбат 1063
Мэргэжилтэн Г.Манлайбаатар 11322357 1046
Сантехникийн мэргэжилтэн Л.Чимэдлхам 1064
Барилгын мэргэжилтэн М.Доржням 1065
Цахилгааны мэргэжилтэн Б.Оюунцэцэг 1066
Багш ажилчдын байр Д.Юмсүрэн 11455725
Оюутны байр - 1 М.Оюунтунгалаг 11451224
Оюутны байр - 2 Д.Болормаа 11452983
Оюутны байр - 4 Д.Наранбаяр 11327389
Оюутны байр - 5 Д.Дашжав 11328007
Оюутны өргөө 1 Жижүүр 70151016
Оюутны өргөө 2 Жижүүр 70151021