Биеийн Тамирын Сургууль

Албан тушаал Нэр Суурин утас Дугаар
Захирал Г.Энхсайхан 2200
Нарийн бичиг О.Дүүрэнжаргал 2201
Ня-бо Х.Уламбаяр 2202
ХА-ны дарга Г.Батцэцэг 11322106 2204
ХА-ны мэргэжилтэн Д.Саулегүл 2205
ХА-ны мэргэжилтэн Б.Болормаа 2206
ОХЗБ Н.Болор-Эрдэнэ 2208
Тэнхимийн эрхлэгч В.Лхамсүрэн 2209
Тэнхимийн эрхлэгч Д.Батболд 2228
Тэнхимийн эрхлэгч С.Туул 2230