Дүрслэх Урлаг, Технологийн Сургууль

Албан тушаал Нэр Суурин утас Дугаар
Захирал А.Энхмаа 2000
Нарийн бичиг Л.Гүндсүрэн 2001
Нярав Н.Буян-Эрдэнэ 2003
ХА-ны дарга С.Энхбаяр 70118806 2007
ХА-ны мэргэжилтэн Ч.Жавзандулам 2008
ОХЗБ Д.Жигзмаа 2009
ОХЗБ Ж.Нармандах 11315577 2010
Тэнхимийн эрхлэгч А.Ариунболд 2012
Тэнхимийн эрхлэгч Д.Сэрээтэрдорж 2021
Тэнхимийн эрхлэгч Р.Гоцбаяр 2032