Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль

Албан тушаал Нэр Суурин утас Дугаар
Захирал О.Алтангоо 1200
Нарийн бичгийн дарга Я.Сувд 1201
Нягтлан бодогч М.Уранжаргал 1203
Нярав Л.Одонтуяа 1204
Хөтөлбөрийн албаны дарга Т.Ганбаатар 1205
ХА-ны мэргэжилтэн Ж.Бурмаа 1206
ХА-ны мэргэжилтэн Ц.Пүрэвсүрэн 1207
ХА-ны мэргэжилтэн Н.Баянжаргал 1208
ХА-ны мэргэжилтэн О.Баясгаланцэцэг 1209
ОХЗБ Э.Нэргүй 1211
ОХЗБ Б.Урангуа 1212
ОХЗБ С.Мөнхзул 1213
ОХЗБ А.Мөнхжаргал 1214
ОХЗБ З.Сайнзаяа 1215
Тэнхимийн эрхлэгч Б.Сандагдорж 1215
Тэнхимийн эрхлэгч Д.Цэдэвсүрэн 1235
Тэнхимийн эрхлэгч Х.Батболд 1256
Тэнхимийн эрхлэгч Н.Наранцогт 1271
Тэнхимийн эрхлэгч Х.Цогбадрал 1281
Тэнхимийн эрхлэгч Ж.Ариунболд 1291
Тэнхимийн эрхлэгч Ц.Лувсандорж 1311
Жижүүр 11325490