Мубис-Ийн Харьяа Ерөнхий Боловсролын Сургууль

Албан тушаал Нэр Суурин утас Дугаар
Захирал М.Мөнхбаатар 2800
Нарийн бичиг Б.Чимэддулам 2908
Сургалтын менежер Г.Энхцэцэг 2801
Нийгмийн ажилтан Э.Дугармаа 2802
Сургалтын менежер П.Болорцэцэг 2802
Дотоод хяналт хариуцсан менежер Р.Ганболд 2804
Ня-бо Д.Гантөмөр 2806
Нярав, ХБЗБ Г.Мөнхжаргал 2807
ЗАН ахлагч Д.Энхрашаан 2811
ЗАН ахлагч С.Анхзаяа 2817
ЗАН ахлагч О.Хүрэлбаатар 2819
ЗАН ахлагч Г.Балжмаа 2821
ЗАН ахлагч С.Хэрлэн 2828