Багшийн Сургууль

Албан тушаал Нэр Суурин утас Дугаар
Захирал Ц.Дэлгэрсайхан 1800
Нарийн бичиг С.Оюун 1801
Ня-бо М.Наранцацрал 1802
ХБЗБ Д.Мөнгөнцэцэг 1803
Нярав Б.Оюунчимэг 1805
ХА-ны дарга Б.Булган 1806
ХА-ны мэргэжилтэн Б.Мөнхцэцэг 70112259 1807
ХА-ны мэргэжилтэн Ө.Болорцэцэг 70112259 1808
ХА-ны мэргэжилтэн Б.Оюунгэрэл 1809
ОХЗБ Б.Нарантуяа 1810
ОХЗБ Б.Ундрах 1812
Тэнхимийн эрхлэгч Б.Баярчимэг 1824
Тэнхимийн эрхлэгч Г.Бямбацэрэн 1830
Тэнхимийн эрхлэгч Г.Бямбатогтох 1845
Тэнхимийн эрхлэгч Л.Ганзам 1857
Тэнхимийн эрхлэгч Д.Одгэрэл 1860
70112529 11360829