Сургуулийн Өмнөх Боловсролын Сургууль

Албан тушаал Нэр Суурин утас Дугаар
Захирал Л.Ганцэцэг 2400
Нарийн бичиг С.Болорцэцэг 2401
Нягтлан бодогч М.Отгонбаяр 2402
Нярав Д.Уранбилэг 2403
ХБЗБ Б.Ган-Оюун 2404
ХА-ны дарга ЛАлтансувд 2405
ХА-ны мэргэжилтэн Т.Уранчимэг 2406
ХА-ны мэргэжилтэн А.Түвшинжаргал 2407
ХА-ны мэргэжилтэн Б.Алтанчимэг 2408
ОХЗБ М.Бямбахишиг 2409
ОХЗБ Д.Уранчимэг /Түр/ 2411
ОХЗБ О.Адъяабаяр 2412
ОХЗБ Д.Баттогоо 2413
Тэнхимийн эрхлэгч Ж.Батдэлгэр 2415
Тэнхимийн эрхлэгч Ц.Эрдэнэтуяа 2419
Тэнхимийн эрхлэгч Д.Туяа 2422
Тэнхимийн эрхлэгч Ш.Цэрэннадмид 2430
Жижүүр 11360829