Санхүүгийн алба

Албан тушаал Нэр Суурин утас Дугаар
Ерөнхий ня-бо Д.Саранчимэг 1015
Ахлах ня-бо Г.Уянга 1017
Орлогын нягтлан бодогч П.Цээбумба 1019
Орлогын нягтлан бодогч Б.Лхамсүрэн 1018
ЗАА-Нягтлан бодогч Б.Цэндсүрэн 1020
ЗАА-Нярав Г.Дашгянцан 1021