Хяналт үнэлгээний алба

Албан тушаал Нэр Суурин утас Дугаар
Дарга Д.Хишигбаяр 1022
мэргэжилтэн Ш.Пүрэвсүрэн 1023
мэргэжилтэн Б.Лхагвабаяр 1024
мэргэжилтэн С.Оюун-Эрдэнэ 1025