Гадаад харилцааний алба

Албан тушаал Нэр Суурин утас Дугаар
Дарга Д.Үүрийнтуяа 1026
Мэргэжилтэн Б.Нямжаргал 11318497 1027
Мэргэжилтэн Л.Цэвээндарь 11318497 1028