Эрдэм шинжилгээний алба

Албан тушаал Нэр Суурин утас Дугаар
Дарга Я.Шийлэгмаа 1029
Мэргэжилтэн Ж.Дуламсүрэн 1030
Мэргэжилтэн Д.Наранжаргал 1031