Оюутны хөгжлийн алба

Албан тушаал Нэр Суурин утас Дугаар
Дарга Г.Батсуурь 1032
Мэргэжилтэн Т.Ариунжин 11311764 1033
Мэргэжилтэн П.Одмаа 11311764 2900
Мэргэжилтэн Оюунгэрэл 11311764 2901