Сургалтын хөтөлбөр,багшийн хөгжлийн алба

Албан тушаал Нэр Суурин утас Дугаар
Дарга Н.Мягмарцоож 1035
Эрхлэгч А.Туяа 1036
Ахлах мэргэжилтэн Ц.Дамдинсүрэн 11311547 1037
Мэргэжилтэн Ө.Цасчихэр 11311547 1038
Мэргэжилтэн Б.Нармандах 11311547 1039
Мэргэжилтэн Б.Энх-Од 11311547 1041
Мэргэжилтэн Б.Лхагваа 11311547 1042
Мэргэжилтэн Л.Нарангэрэл 11311547 1043