1. Суралцагчдын тоо

2019 оны 10-р сарын 01-ны байдлаар 14424 оюутан суралцаж байна.