АЖ АХУЙН АЛБАНЫ ТАНИЛЦУУЛГА


Аж ахуйн алба нь сургуулийн үйл ажиллагааг дэмжин, сургалтын орчинг нөхцөлийг шинэчлэх, хэрэглэгдэхүүн, материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх, сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэсэн бараа, материал, тоног төхөөрөмжийн худалдан авалтыг хуулийн дагуу зохион байгуулж, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллаж байна. Тус алба нь төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтэн, мөн хэвлэх цех, сургалтын үйлдвэрлэлийн төвийг нэгтгэн удирдлагаар хангаж ажиллаж байна.

Зорилго: Худалдан авах үйл ажиллагааг хуулийн дагуу зохион байгуулах, хичээлийн болон оюутны байр ашиглалтыг сайжруулах, засвар үйлчилгээг хийлгэх, аж ахуйн ажлыг хариуцан ажиллах.

Үндсэн чиг үүрэг

  • Хөрөнгө оруулалт болон төсөл хөтөлбөрийн судалгаа гаргах, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх,
  • Худалдан авах үйл ажиллагааг хуулийн дагуу зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлж, архивлах,
  • Барилга байгууламжийн ашиглалтад хяналт тавьж, ашиглалтыг сайжруулах,
  • Барилгын засвар үйлчилгээг хийлгэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих,
  • Түрээсийн талбайг зохих журмын дагуу түрээслэх.
  • Цаасан хэвлэмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх,
  • Төмөр болон модон эдлэлийн бүтээгдэхүүнийг захиалгын дагуу үйлдвэрлэх.

Аж ахуйн албаны бүрэлдэхүүн

Нэрс

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

И-Мэйл хаяг

Б.Батсолонго

Албаны дарга

1- байр, 112 тоот

batsolongo@msue.edu.mn

Н.Баясгалан

Анхлах мэргэжилтэн

1- байр, 112 тоот

bayasgalan.n@msue.edu.mn

С.Чинбат

Анхлах мэргэжилтэн

1- байр, 116 тоот

[Тодорхойгүй]

М.Доржням

Мэргэжилтэн

1- байр, 116 тоот

[Тодорхойгүй]

Г.Манлайбаатар

Мэргэжилтэн

1- байр, 112 тоот

manlaibaatar@msue.edu.mn

Б.Оюунцэцэг

Мэргэжилтэн

1- байр, 116 тоот

[Тодорхойгүй]

Л.Чимэдлхам

Мэргэжилтэн

1- байр, 116 тоот

chimedlkham89@gmail.com

Д.Оюунтуяа

Зохион байгуулагч

1- байр, 115 тоот

oyuntuya@msue.edu.mn