Оюутны хөгжлийн төв


“Оюутны хөгжлийн төв”-ийн  зорилго

Оюутны бие даан болон хамтран  суралцах сургалтын таатай орчинг бүрдүүлж, хувь хүний хөгжил төлөвшлийг дэмжсэн үйл ажиллагааг   зохион явуулна. 

Оюутанд үйлчлэх төвийн үйл ажиллагааны чиглэл:

 • Оюутныг  бие даан болон багаар  хамтран  суралцах боломжоор  хангах
 • Оюутан оюутандаа туслах буюу “Оюутан багш” –ын  сургалт явуулах 
 • МУБИС-ийн оюутны холбоо болон клубуудын үйл ажиллагааг дэмжих
 • Багш болон оюутны хамтын сургалт,  хүмүүжлийн ажиллагааг  дэмжин туслах
 • Оюутны хөгжил төлөвшлийн талаар   сургалт семинар  зохион байгуулах
 • Мэргэжлийн багш удирдан явуулж байгаа дугуйлангийн үйл ажиллагааг дэмжих
 • Анли хэлний багшийн ангийн оюутнууд бусад мэргэжлийн чиглэлээр суралцаж байгаа оюутнуудад англи хэлний дугуйлан  хичээллүүлэх 
 • МУБИС-ийн оюутанд чиглэсэн бусад үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

Зөвлөн туслах үйлчилгээ:    

 • Хөдөлмөр эрхлэлт, цагийн ажлын талаарх мэдээлэл  авах, бүртгэх, зуучлах
 • МУБИС-ийн тэтгэлэг болон  бусад бүх төрлийн тэтгэлэгийн сангууд, оюутан солилцооны талаарх мэдээлэл болон  тэтгэлэгт хэрхэн хамрагдах заавар зөвлөгөө  өгөх, хамруулах  
 • Эрүүл мэнд, сэтгэл зүйн болон тулгамдсан асуудлаар зөвлөгөө  өгөх, туслан дэмжих
 • Цаг үеийн мэдээ, мэдээллээр хангах

Хамтран суралцах өрөөний  үйлчилгээ:

Оюутанд үйлчлэх төв нь оюутнууд бие даан болон багаар ажиллах, хамтран суралцах 4 өрөөтэй.  Өрөө тус бүр 12-15 оюутны  суудалтай.   

Даваа-Баасан гаригуудад08.40-10.10Оюутанд үйлчлэх хуваарь
10.20-11.50
12.00-13.30
14.00-15.30
15.40-16.10
16.20-17.50
18.00-19.30

Жич: Оюутнууд онцгой тохиолдолд оройн цагаар болон амралтын өдрүүдэд   хамтран суралцах өрөөг урьдчилан захиалж болно.  

 

Бие даалтын өрөө- №102/103

 

Доорхи цагийн хуваариар оюутнуудад үйлчилж байна. 106 тоот өрөөнөөс урдьчилан цаг авна уу.

2015.04.27-2015.05.01

Даваа гараг

Хичээллэх цаг

Салбар сургууль, анги, групп

Гүйцэтгэсэн ажиллабар

 Оюутны тоо

I

07.40-09.10

II

09.20-10.50

III

11.00-12.30

IV

13.00-14.30

V

14.40-16.10

VI

16.20-17.50

VII

18.00-19.30

Мягмар гараг

Хичээллэх цаг

Салбар сургууль, анги, групп

Гүйцэтгэсэн ажиллабар

 Оюутны тоо

I

07.40-09.10

II

09.20-10.50

III

11.00-12.30

IV

13.00-14.30

V

14.40-16.10

VI

16.20-17.50

VII

18.00-19.30

Лхагва гараг

Хичээллэх цаг

Салбар сургууль, анги, групп

Гүйцэтгэсэн ажиллабар

 Оюутны тоо

I

07.40-09.10

II

09.20-10.50

III

11.00-12.30

IV

13.00-14.30

V

14.40-16.10

VI

16.20-17.50

VII

18.00-19.30

Пүрэв гараг

Хичээллэх цаг

Салбар сургууль, анги, групп

Гүйцэтгэсэн ажиллабар

 Оюутны тоо

I

07.40-09.10

II

09.20-10.50

III

11.00-12.30

IV

13.00-14.30

V

14.40-16.10

VI

16.20-17.50

VII

18.00-19.30

Баасан гараг

Хичээллэх цаг

Салбар сургууль, анги, групп

Гүйцэтгэсэн ажиллабар

 Оюутны тоо

I

07.40-09.10

II

09.20-10.50

III

11.00-12.30

IV

13.00-14.30

 

V

14.40-16.10

VI

16.20-17.50

VII

18.00-19.30

Хариуцсан ажилтан: Л.Оюунгэрэл / 99791171

Бие даалтын өрөө- 104 /КЛУБҮҮД/

МУБИС-ийн ОҮТ-д  үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа клубуудын цагийн хуваарь

Даваа гараг

Хичээллэх цаг

Клубийн нэр

I

07.40-09.10

Оюутны бие даалт

II

09.20-10.50

Оюутны бие даалт

III

11.00-12.30

Оюутны бие даалт

IV

13.00-14.30

"Харах өнцөг" клуб

V

14.40-16.10

" Марко Поло" клуб

VI

16.20-17.50

Клубүүдийн зөвлөлийн хурал

VII

18.00-19.30

Мягмар гараг

Хичээллэх цаг

Клубийн нэр

I

07.40-09.10

Оюутны бие даалт

II

09.20-10.50

Оюутны бие даалт

III

11.00-12.30

МУБИС-ийн эмчийн цаг

IV

13.00-14.30

"Утга зохиол нэгдэл" клуб

V

14.40-16.10

"Төгс аялагч" клуб

VI

16.20-17.50

"Талст" клуб

VII

18.00-19.30

Лхагва гараг

Хичээллэх цаг

Клубийн нэр

I

07.40-09.10

Оюутны бие даалт

II

09.20-10.50

Нурь-Алем клуб

III

11.00-12.30

Нурь-Алем клуб

IV

13.00-14.30

"Хүмүүнлэг залуус" клуб

V

14.40-16.10

"Хөх цэрэг" клуб

VI

16.20-17.50

"Хөх цэрэг" клуб

VII

18.00-19.30

"Оюуны Оньс" Клуб

Пүрэв гараг

Хичээллэх цаг

Клубийн нэр

I

07.40-09.10

Оюутны бие даалт

II

09.20-10.50

Оюутны бие даалт

III

11.00-12.30

МУБИС-ийн эмчийн цаг

IV

13.00-14.30

Мэтгэлцээний урлагийн  "Эдос" клуб

V

14.40-16.10

"Харах өнцөг" клуб

VI

16.20-17.50

"Шинэ эрин" клуб

VII

18.00-19.30

"Шинэ эрин" клуб

Баасан гараг

Хичээллэх цаг

Клубийн нэр

I

07.40-09.10

Оюутны бие даалт

II

09.20-10.50

Оюутны бие даалт

III

11.00-12.30

Оюутны бие даалт

IV

13.00-14.30

Оюутны ЭШ-ний клуб

V

14.40-16.10

"Оюутны манлайлал" клуб

VI

16.20-17.50

Хөтлөгчийн клуб

VII

18.00-19.30

Оюутны бие даалт

Бие даалтын өрөө- 105
Оюутанд үйлчлэх төв нь мэргэжлийн ангийн оюутнууд   англи хэлээр давтлага  хичээл өгч одоогоох 8 групп  дараахь хуваарийн дагуу хичээллэж байна. 

2015-2016 оны 2 дугаар улирал

Даваа гараг

Хичээллэх цаг

Англи хэлний групп, клуб, сургалт

I

07.40-09.10

II

09.20-10.50

"Оюутан багш" клуб

III

11.00-12.30

Оюутны бие даалт

IV

13.00-14.30

GROUP-3

V

14.40-16.10

GROUP-1

VI

16.20-17.50

GROUP-2

VII

18.00-19.30

GROUP-5

Мягмар гараг

Хичээллэх цаг

Англи хэлний групп, клуб, сургалт

I

07.40-09.10

Оюутны бие даалт

II

09.20-10.50

"Балт зөгийнүүд" клуб

III

11.00-12.30

"Балт зөгийнүүд" клуб

IV

13.00-14.30

GROUP-4

V

14.40-16.10

GROUP-6

VI

16.20-17.50

GROUP-8

VII

18.00-19.30

GROUP-7

Лхагва гараг

Хичээллэх цаг

Англи хэлний групп, клуб, сургалт

I

07.40-09.10

"Бүтээлч сэтгэлгээ" клуб

II

09.20-10.50

"Бүтээлч сэтгэлгээ" клуб

III

11.00-12.30

"Бүтээлч сэтгэлгээ" клуб

IV

13.00-14.30

"Бүтээлч сэтгэлгээ" клуб

V

14.40-16.10

GROUP-2

VI

16.20-17.50

GROUP-3

VII

18.00-19.30

Оюутны бие даалт

Пүрэв гараг

Хичээллэх цаг

Англи хэлний групп, клуб, сургалт

I

07.40-09.10

Оюутны бие даалт

II

09.20-10.50

"Балт зөгийнүүд" клуб

III

11.00-12.30

"Балт зөгийнүүд" клуб

IV

13.00-14.30

GROUP-7

V

14.40-16.10

GROUP-8

VI

16.20-17.50

GROUP-4

VII

18.00-19.30

Оюутны бие даалт

Баасан гараг

Хичээллэх цаг

Англи хэлний групп, клуб, сургалт

I

07.40-09.10

"Гэгээ" клуб

II

09.20-10.50

"Гэгээ" клуб

III

11.00-12.30

"Гэгээ" клуб

IV

13.00-14.30

GROUP-1

V

14.40-16.10

GROUP-6

VI

16.20-17.50

GROUP-5

VII

18.00-19.30

Оюутны бие даалт


Хаяг: МУБИС-ийн 1 дүгээр байрны 105 тоот  өрөө

Хариуцан ажиллах: Хариуцсан ажилтан: М.Алтанцэцэг /91070102/

Утас: 11-31-17-64

E-mail:altantsetseg.m@msue.edu.mn

МУБИС-ийн Оюутны алба