Эрдмийн дэд зөвлөл


1 .Сургалт эрхэлсэн салбар хороо

Дарга: Сургалт эрхэлсэн дэд захирал, доктор (Рh.D) дэд профессор X. Тамир Нарийн бичиг: Д.Энхцэцэг (БС)

 1. Т.Цэндсүрэн (БоСС)
 2. Г.Пунсалпаамуу (МБУС)
 3. Ц.Баасандорж (НХУС)
 4. Г.Энхсайхан (БТС)
 5. О.Мягмар (БоСС)
 6. Р.Гоцбаяр (ДУТС)
 7. Ц.Лувсандорж (МБУС)

2.Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн салбар хороо

Дарга: Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал, доктор (Рh.D) профессор Д.Наранцэцэг Нарийн бичиг: Т.Батболд (БоСС)

 1. А.Цог-Очир (НХУС)
 2. Ц.Өнөрбаян (НХУС)
 3. Ц.Гантулга (НХУС)
 4. Е.Батчулуун (МБУС)
 5. Л.Уртнасан (БТС)
 6. С.Эрдэнэмаам (НХУС)
 7. Ц.Эрдэнэцог (ДУТС)

3. Хүний нөөц, гадаад харилцаа хамтын ажиллагаа

эрхэлсэн салбар хороо


Нарийн бичиг: Т.Цэндсүрэн (СӨБС)
1. Б.Сандагдорж (МБУС)
2. Г.Цогзолмаа (БоСС)
3. О.Алтангоо (МБУС)
4. А.Энхмаа (ДУТС)
5. Чү. Байгалмаа (БоСС)
6. С.Амартүвшин (НХУС)
7. Б.Булган (БС)
8. Л.Ганцэцэг (СӨБС)

4.  Оюуны өмчийн хороо

Дарга. НХУС-ийн Захирал, доктор (Рh.D)  профессор Ж.Батбаатар Нарийн бичиг: Д.Цэдэвсүрэн (МБУС)

 1. Ж.Батдэлгэр (СӨБС)
 2. Ц.Дэлгэрсайхан (БС)
 3. Н.Мягмарцоож (НХУС)
 4. С.Энхжин (НХУС)
 5. Н.Наранцогт (МБУС)
 6. Б.Хоролдагва (МБУС)