МУБИС-ийн хүндэт доктор, профессорын диплом, медалионы загвар