Санхүүгийн үйлчилгээ


МУБИС-ийн бакалаврын сургалтын төлбөрийг бүрэлдэхүүний 7 сургуулийн дараах дансанд хүлээн авна. 

Дансны нэр Дансны дугаар
1  МУБИС-Багшийн сургууль 5031748067
2  МУБИС-Боловсрол судлалын сургууль 5031748078
3  МУБИС-Математик, байгалийн ухааны сургууль 5031748056
4  МУБИС-Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль 5031748034
5  МУБИС-Дүрслэх урлаг, технологийн сургууль 5031748045
6 МУБИС-Сургуулийн Өмнөх Боловсролын сургууль 5431013059
7 МУБИС- Биеийн тамирын сургууль 5431013504

Дээрхи 7 дансанд төлбөр хийхдээ гүйлгээний утга гэсэн хэсэгт оюутны регистрийн дугаар + оюутны код + гүйлгээний утга / крт, шх, но/ + утасны дугаар зэргийг  заавал бичүүлнэ.

Тайлбар: крт-кредитийн төлбөр буюу сургалтын төлбөр,  шх-шилжих хөдөлгөөн, НО /нэмэлт орлого/ -давтан шалгалт, улсын шалгалт, дахин судлах кредитийн төлбөр, кедитийн зөрүү зэрэг болно.

  1. Оюутан сургуулиас гарах буюу чөлөөлөгдөх бол “Сургалтын журам”-д зааснаар тухайн хичээлийн цагийн 4 долоо хоногийн дотор өрөгдөлөө өгнө. Хичээлийн 5-с дээш хоног өнгөрсөн бол тухайн улирлын кредитийн төлбөрийг буцаан олгохгүй.

Төлбөрийн илүүг сургуулийн орлогын нягтлантай уулзаж мэдээлэл авна. МУБИС-ийн 1-р байрны 110 тоот