Dartfish программын талаар санал солилцлоо


БТС-ийн захирал доктор Г.Энхсайхан Dartfish программын Азийн зүүн өмнөд  хэсэг хариуцсан захирал  Moon seok Chung-ийг хүлээн авч уулзан боловсролын системд уг программыг нэвтрүүлж болох талаар харилцан санал солилцлоо. Улмаар Moon seok Chung  2019 оны 4-р сарын  4-ний өдөр Клубуудын дасгалжуулагч, БТС-ийн багш , оюутнуудад танилцуулга хийж, сургалт удирдан явуулах боллоо.

Т.Дуламрагчаа