МУБИС-ИЙН МАГИСТР, ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА


МУБИС-ИЙН МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ: 

Судлаач магистрын бүртгэл: /Өдрийн анги/

 • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.surgalt.mn хаягаар бүртгэнэ.
 • 2019-2020 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын Магистрын хөтөлбөрийн сургалтын бүртгэл 2019 оны 8 дугаар сарын 21 – ээс 2019 оны 9 дүгээр сарын 20 хүртэл явагдана.
 • Суралцах хөтөлбөрөө сонгож шаардлагатай бичиг баримтаа гүйцэд оруулснаар таны бүртгэл баталгаажна.
 • Эхний семестрийн хичээллэх хугацаа: 2019 оны 9 дүгээр сарын 30-аас 2019 оны 12 дугаар сарын 6 хүртэл
 • Эхний семестрт 12 кредит судална
 • Бүртгэл дууссаны дараа 9 дүгээр сарын 20-23 нд бүртгүүлсэн цахим хаягаар сургалтын талаарх мэдээллийг илгээнэ.

Бүртгүүлэгчдэд тавигдах шаардлага:

 • Бакалаврын дипломын голч дүн 2,7-оос дээш тохиолдолд магистрын хөтөлбөрт шууд элсүүлнэ
 • Голч оноо хүрээгүй тохиолдолд шалгалт өгнө
 • Элсэгч нь тухайн элсэх мэргэжлийн чиглэлээрээ бакалаврын зэрэг хамгаалсан байна.
 • Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн системийн анкетыг үнэн зөв бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж, цахим хэлбэрээр хавсаргана. Үүнд:
 • Цээж зураг / сүүлийн 3 сард авахуулсан/ 2 хувь
 • Бакалаврын диплом, хавсралтын хамтa
 • Бүртгэлийн хураамж 30000 төгрөг төлсөн баримт /төлбөр төлөх данс ХААН банк 5031749242 код 19/      

Холбоо барих утасны дугаар: 311547,   77775115-1039      

 

МУБИС-ИЙН ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

Докторын бүртгэл: /Намрын улирлын элсэлт/

 • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://surgalt.mn хаягаар бүртгэнэ.
 • 2019-2020 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын Докторын хөтөлбөрийн сургалтын бүртгэл 2019 оны 8 дугаар сарын 21– ээс 2019 оны 9 дүгээр сарын 20 хүртэл явагдана.
 • Суралцах хөтөлбөрөө сонгож шаардлагатай бичиг баримтаа гүйцэд оруулснаар таны бүртгэл баталгаажна.
 • Эхний семестрийн хичээллэх хугацаа: 2019 оны 9 дүгээр сарын 30-аас 2019 оны 12 дугаар сарын 6 хүртэл
 • Эхний семестрт 12 кредит судална
 • Бүртгэл дууссаны дараа 9 дүгээр сарын 20-23-нд бүртгүүлсэн цахим хаягаар сургалтын талаарх мэдээллийг илгээнэ

Бүртгүүлэгчдэд тавигдах шаардлага:

 • Магистрын дипломын голч дүн 3.3-аас дээш тохиолдолд докторын хөтөлбөрт шууд элсүүлнэ
 • Элсэгч нь тухайн элсэх мэргэжлийн чиглэлээрээ магистрын зэрэг хамгаалсан байна.
 • Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн системийн анкетыг үнэн зөв бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж, цахим хэлбэрээр хавсаргана.Үүнд:
 • Цээж зураг / сүүлийн 3 сард авахуулсан/ 2 хувь
 • Бакалавр болон магистрын диплом, хавсралтын хамт
 • Бүртгэлийн хураамжийн 30000 төгрөг төлсөн баримт /төлбөр төлөх данс ХААН банк 5031749242 код 19/      

Холбоо барих утасны дугаар: 311547, 77775115-1039

МУБИС-ийн Сургалтын хөтөлбөр-Багшийн хөгжлийн алба