Доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална


Монгол Улсын Боловсролын их сургуулийн докторант Нямжав овогтой Долгорсүрэн “Монголын бага, дунд боловсролын хөгжмийн сургалтын хөгжлийн чиг хандлага, судалгаа, үр дүн” (Хөгжмийн сургалтын хөтөлбөрийн жишээн дээр) сэдвээр Боловсрол судлалын доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.  Эрдмийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 6-р  сарын 13-ны өдөр 14.00 цагаас МУБИС-ийн I байрны 205 тоот өрөөнд эхэлнэ. 

Боловсрол судлалын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл