Докторын зэрэг хамгаална


МУБИС-ийн МБУС-ийн Газарзүйн тэнхимийн доктрант Өлзийхутаг  овогтой  АМГАЛАН  “МОНГОЛ УЛСЫН ӨМНӨД ХИЛ ОРЧМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НИЙГЭМ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГАЗАРЗҮЙН ЗАРИМ АСУУДАЛД” сэдвээр 2019.05.24 нд докторын /PhD/зэрэг хамгаална.

Эрдэм шинжилгээний удирдагч:

            Док (Ph.D), проф В.Батцэнгэл

            Док (Ph.D), проф Б.Бүрэнжаргал

Хугацаа: 2019.05.24-ний Баасан гарагт

Газарзүйн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл