Докторын (PhD) зэрэг хамгаална


МУБИС-ийн МБУС-ийн Газарзүйн тэнхимийн докторант Цэдэвдорж овогтой Сэр-Од “МОНГОЛ АЛТАЙН УУЛАРХАГ НУТГИЙН ЛАНДШАФТЫН ҮНДСЭН ШИНЖ, АШИГЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТЫН АСУУДАЛ” сэдвээр докторын (PhD) зэрэг 2019 оны 6-р сарын 10 ны өдөр хамгаална.
Эрдэм шинжилгээний удирдагч:
Доктор / PhD /, профессор Д.Даш
Доктор / PhD /, профессор Ч.Лхагвасүрэн

Газарзүйн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл