Докторын зэрэг хамгаална


МУБИС-ийн МБУС-ийн Газарзүйн тэнхимийн докторант Бүрэнбаатар овогтой Мантгарын газар зүйн ухааны доктор (Ph.D) –ын зэрэг горилж бичсэн “Бэлчээр ашиглалтын ялгаатай нөхцөл дэх хүрэн хөрсний шинж чанар, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс” сэдэвт бүтээлийг хамгаалуулах хурал 2019 оны 10-р сарын 11-ний өдрийн 14.00 цагт МУИС-ийн 1-р байрны 320 тоот танхимд болох тул та бүхийг хүрэлцэж ирэхийг урьж байна. 
 
Газар зүйн ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл