АЗИ СУДЛАЛЫН ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ БОЛНО


Ази судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал 2018 оны 5 сарын 18-нд болно