ХӨГЖӨӨНТ БУУХИА, ВОЛЕЙБОЛЫН тэмцээний хуваарь


Багш нарын өдрийн нэрэмжит СПОРТЫН ТЭМЦЭЭНИЙ:

- Хөгжөөнт буухиа тэмцээн 2019 оны 10-р сарын 5-ны өдөр 9.00 цагт  А-219 спорт зааланд эхэлнэ. 

- Волейболын тэмцээн 2019 оны 10-р сарын 5, 6 ны өдрүүдэд А-219 спорт зааланд тус тус явагдана. 

 

Биеийн тамирын тэнхим