ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА


МУБИС-ийн Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургуулийн Утга зохиолын тэнхимийн докторант Батсүрэн овогтой Урангоо “Монгол ерөөл, түүний туурвил зүйн онцлог” нэг сэдэвт зохиолоор Хэл бичгийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. 
Хамгаалах зөвлөлийн хурал Улаанбаатарын Их Сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн 303 тоот танхимд 2019 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн  14.00 цагт болно. 
 
Утга зохиол судлалаар докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл