Докторын зэрэг хамгаална


МУБИС-ийн МБУС-ийн Газарзүйн тэнхимийн доктрант Хүрэлбаатар овогтой Цогбадрал АЯЛАЛ РЕКРАЦИЙН ЧАДАВХИЙН НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ  /Дорнод аймгийн жишээн дээр/сэдвээр 2019.05.24 нд докторын /PhD/зэрэг хамгаална.

Эрдэм шинжилгээний удирдагч: 

Доктор /PhD/, профессор Д.Даш

Доктор /PhD/, профессор З.Санжмятав

Газарзүйн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл